grudzień, 2017

15GRU7:00 pm8:30 pmGenocyd – Tryptyk o kanonie nadziei koncert telewizyjny7:00 pm - 8:30 pm Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

Szczegóły

Genocyd – „Tryptyk o kanonie nadziei” to widowisko symfoniczne poświęcone męczennikom trzech krajów – duchownym, którzy oddali swe życie za współwięźniów w obozach koncentracyjnych na terenie Polski podczas II Wojny Światowej: św. Grzegorzowi Peradze (Auschwitz), bł. Emilianowi Kowczowi („Proboszcz Majdanka”) i św. Maksymilianowi Kolbe („kapłan Oświęcimia”).

Na koncert składają się premierowe wykonania dzieł trzech kompozytorów: Reso Kiknadze z Gruzji – Hymn „Psalm pochwały prawości”, Igora Szczerbakowa z Ukrainy – Elegia „Lamentacja z majdanu milczenia” oraz Piotra Bańki z Polski – Litania „Ekstaza do świętego z feretronu”. Kompozycje stanowią hołd złożony ofiarom ludobójstwa oraz niosą uniwersalne przesłanie pokojowego współistnienia całej ludzkości.

W warstwie wizualnej pojawiają się kolaże – fotografie i filmy z obozowego życia, animacje kontekstowe, krótkie felietony biograficzne świętych, a także archiwalia z okresu ich męczeństwa. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej poprowadzi jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów Marcin Nałęcz – Niesiołowski (dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej), zaś wśród solistów znajdą się m.in. Ewa Majcherczyk (solistka Teatru Narodowego i Opery Wrocławskiej).

Koncert, zrealizowany przez TVP S.A. w nowoczesnej Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur. Premiera telewizyjna widowiska planowana jest na 28 stycznia 2018 roku w TVP 2.

Bilety w cenie 30 – 40 zł dostępne w kasie CSK i na eventim.pl

Genocide – “The Triptych on the Canon of Hope” is a symphonic show devoted to the martyrs of three countries – priests who gave their lives for co-prisoners in concentration camps on the territory of Poland during the World War II: St. Grigol Peradze (Auschwitz), Blessed Оmelyan Kovch (“Majdanek’s pastor”) and St. Maximilian Kolbe (“Auschwitz’s priest”).

The concert consists of premiere performances of works by three composers: Reso Kiknadze from Georgia – Hymn “Psalm pochwały prawości”, Igor Scherbakov from Ukraine – Elegy “Lamentacja z majdanu milczenia” and Piotr Bańko from Poland – Litany “Ekstaza do świętego z feretronu”. Compositions pay tribute to the victims of genocide and bring a universal message of peaceful coexistence of all mankind.

Visually, collages are used – photographs and films from the camp life, contextual animations, short biographical columns of saints, as well as archives from the period of their martyrdom. The Lublin Philharmonic Symphony Orchestra will be conducted by one of the most eminent Polish conductors – Marcin Nałęcz – Niesiołowski (the Artistic Director of the Wrocław Opera), while the soloists will include, among others, Ewa Majcherczyk (a soloist of the National Theatre in Warsaw and Wrocław Opera).

The concert is produced by TVP S. A. in the modern Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin. The TV premiere of the show is planned for 28 January 2018 in TVP 2.

Więcej

Kiedy

(Piątek) 7:00 pm - 8:30 pm

Gdzie

Spotkania Kultur

Plac Teatralny 1

X