listopad, 2017

12LIS(LIS 12)4:00 pm20(LIS 20)10:00 pmXXI Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca4:00 pm - 10:00 pm (20) Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków 12 Lublin 20-007

Szczegóły

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

21 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca

12 listopada
16:00 „Loikka on Tour” – skandynawskie filmy krótkometrażowe / Finlandia / Sala Kinowa CK
18.00 „Mr. Gaga” – film / Holandia , Niemcy, Szwecja, Izrael / Sala Kinowa CSK
20.30 Lubelski Teatr Tańca „body” / 60 min / Polska – premiera / Piwnice CK

13 listopada
18.00 Olga Kebas „Personal Spring” /Ukraina – Polska / Sala Widowiskowa CK
19.30 Inna Aslamova „Solo no2” /Białoruś/ Sala Widowiskowa CK Daniil Belkin „Leaning on” /Ukraina/ Sala Widowiskowa CK
20.30 MIHR Theatre and Gabrielle Neuhaus Physical Theatre MIHR Theatre „Lavash” /Armenia – Izrael / Sala Czarna CK

14 listopada
18.00 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark „Mommy Issues” /Polska /Galeria Labirynt
20.00 Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej /GTW PL/ „Homo-Go! stadium. etap 2” /Polska / Sala Widowiskowa CK
21.00 Lubelski Teatr Tańca „Ostatnie solo K.” /Polska/ Sala Czarna CK

15 listopada
18.00 Pawel Sakowicz „TOTAL” /Polska/ Galeria Labirynt / Labirynt Gallery Maria Zimpel „noish~” /Polska/ Galeria Labirynt
20.30 Sławek Krawczyński i Anna Godowska „Bataille i świt nowych dni” /Polska / Sala Widowiskowa CK

16 listopada
18.00 Company B. Valiente „The Artist’s Space” /Norwegia / Galeria Labirynt
20.00 Kasia Chmielewska / Teatr Dada von Bzdülöw „Why Don’t You Like Sadness” / Polska/ Sala Widowiskowa CK
21.00 Aurora Lubos „Witajcie/Welcome” /Polska/ Piwnice CK

17 listopada
17.30 Timothy and the Things „Your Mother At My Door” /Węgry/ Galeria Labirynt /
19.00 Luke Baio & Dominik Grünbühel „Ohne Nix” /Austria/ Sala Widowiskowa CK
20.30 Batsheva Dance Company להקת מחול בת-שבע „Last Work” /Izrael / Sala Operowa CSK

18 listopada
16.30 Oona Doherty „Hope Hunt and the Ascension into Lazarus” /Irlandia / Sala Widowiskowa CK
18. 30 AURA Dance Theatre „Godos” /Litwa/ Galeria Labirynt
20.30 Batsheva Dance Company „Last Work” /Izrael /Sala Operowa CSK

19 listopada
17.00 MŁODA POLSKA / Polska Sala Widowiskowa CK
Helena Ganjalyan „MELT”, Omar Karabulut „Terminal B”, Zofia Tomczyk „Connection” Jacek Niepsujewicz „Happiness does not wait”,
Ewelina Drzał-Fiałkiewicz „Ujednoznacznienie”, Agnieszka Bednarz, Agata Meyer-Lüters „Jestem Helena”
18.30 Granhøj Dans „Petrushka – Extended” /Dania / Galeria Labirynt
20.30 Batsheva Dance Company „Venezuela” /Izrael / Sala Operowa CSK

20 listopada
19.00 Batsheva Dance Company „Venezuela” /Izrael/ Sala Operowa CSK
Miejsca
CK – Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12
Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5
CSK : Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

Wydarzenia towarzyszące:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej. Terytoria – źródła – biografie” 16-17 listopada, Inkubator Medialno – Artystyczny ACK Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

Coaching z Colleen Thomas-Young 14 – 16 listopada, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

Inauguracja Polskiej Sieci Tańca, 19 listopada, Sala Kinowa Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

Warsztaty: Gaga – dancers, Gaga – people, 18 listopada, Sala Baletowa Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

Warsztaty tańca współczesnego, 18 – 19 listopada , Centrum Kultury / ul. Peowiaków 12

Warsztaty pisania o tańcu z Joostem Goutziersem 10 – 15 listopada, Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a

Bilety

Spektakle w salach Centrum Kultury w Lublinie i Galerii Labirynt/
15 zł ulgowy / 25 zł normalny / 10 zł grupowy (min. 10 osób)

OFERTA SPECJALNA: 21 biletów w promocyjnej cenie 10 zł z okazji 21 edycji Festiwalu na spektakle w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Galerii Labirynt (1 osoba może nabyć maksymalnie 2 bilety – sprzedaż wyłącznie w kasie Centrum Kultury).

Bilety na spektakle Batsheva Dance Company w Sali Operowej CSK:
miejsca kategorii I – 130 zł; miejsca kategorii II – 110 zł; miejsca kategorii III (wyłącznie spektakl „Venezuela”) – 50 zł

Seanse filmowe “Loikka on tour” oraz “Mr Gaga”: bezpłatne wejsciówki do pobrania w kasach Centrum Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur
——————————————————————–
21st International Dance Theatre Festival

12th November
16:00 „Loikka on Tour” – scandinavian short films / Finland / Cinema Hall CK
18.00 „Mr. Gaga” – Holland, Germany, Sweden, Israel/ Cinema Hall CSK
20.30 Lublin Dance Theatre „body” / 60 min / Poland / premiere/ Basement CK
13th November

18.00 Olga Kebas „Personal Spring” Ukraine- Poland / Main Stage CK
19.30 Inna Aslamova „Solo no2” / Belarus / Main Stage CK Daniil Belkin „Leaning on” / Ukraine / Main Stage CK
20.30 MIHR Theatre and Gabrielle Neuhaus Physical Theatre „Lavash” / Armenia – Israel / Black Stage CK
14th November
18.00 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK „Mommy Issues” / Poland / Labirynt Gallery
20.00 Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej „Homo-Go! stadium. Etap 2” / Poland / Main Stage CK
21.00 Lublin Dance Theatre „Ostatnie solo K.” / Poland / Black Stage CK

15th November
18.00 Paweł Sakowicz „TOTAL” / Poland / Labirynt Gallery Maria Zimpel „noish~” / Poland / Labirynt Gallery
20.30 Sławek Krawczyński i Anna Godowska „Bataille i świt nowych dni” / Poland / Main Stage CK
16th November
18.00 Company B. Valiente „The Artist’s Space” / Norway / Labirynt Gallery
20.00 Katarzyna Chmielewska / Teatr Dada von Bzdülöw „Why Don’t You Like Sadness” / Poland / Main Stage CK
21.00 Aurora Lubos „Witajcie/Welcome” Poland / Basement CK
17th November
17.30 Timothy and the Things „Your Mother At My Door” Hungary / Labirynt Gallery
19.00 Luke Baio & Dominik Grünbühel „Ohne Nix” /Austria/ / Main Stage CK
20.30 Batsheva Dance Company „Last Work” / Israel / Opera Hall CSK

18th November
16.30 Oona Doherty „Hope Hunt and the Ascension into Lazarus” / Ireland / Main Stage CK
18. 30 AURA Dance Theatre „Godos” / Lithuania / Labirynt Gallery
20.30 Batsheva Dance Company „Last Work” / Israel / Opera Hall CSK

19th November
17.00 Young Generation / Poland / Main Stage CK
Helena Ganjalyan „MELT”, Omar Karabulut „Terminal B”, Zofia Tomczyk „Connection” Jacek Niepsujewicz „Happiness does not wait”, Ewelina Drzał-Fiałkiewicz „Ujednoznacznienie”, Agnieszka Bednarz, Agata Meyer-Linters „Jestem Helena”
18.30 Granhøj Dans „Petrushka – Extended”/ Denmark / Labirynt Gallery
20.30 Batsheva Dance Company „Venezuela” /Izrael/ Israel/ Sala Operowa CSK / Opera Hall CSK

20th November
19.00 Batsheva Dance Company „Venezuela” / Israel / Opera Hall CSK
Venues:
CK – Centre for Culutre, 12 Peowiakow St
Galeria Labirynt – Labirynt Gallery, 5 Popieluszki St
CSK : Centre for the Meeting of Cultures, 1 Teatralny Square

Additional Events:
International Scientific Conference “Dance and avant-garde in Central and Eastern Europe. Territories – sources – biographies” 16-17 November, Media and Art Incubator ACK „Chatka Żaka”, 16 Radziszewskiego St

Coaching with Colleen Thomas-Young, 14-16 November, Centre for Culture, 12 Peowiakow St

Inauguration of Polish Dance Network, 19 November, Cinema Hall Centre for Culture, 12 Peowiakow St

Workshops: Gaga – dancers, Gaga – people, 18 Novemeber, Ballet hall at the Centre of the Meeting of Cultures, 1 Teatralny Square

Contemporary dance workshops, 18-19 November, Centre for Culture ,12 Peowiakow St

Dance critique workshops by Joost Goutziers, 10-15 November, Workshops of Culture, 5a Grodzka St

Tickets

Performances at the Centre for Culture and Labirynt Gallery:
15 PLN reduced / 25 PLN regular / 10 PLN group (minimum 10 persons)

SPECIAL OFFER: 21 tickets in promotional price 10 PLN to celebrate 21 edition of Lublin Festival for chosen performances at Culture Centre and Labirynt Gallery (1 person can purchase max 2 tickets) – only at the box office of Culture Centre

Tickets for performances Batsheva Dance Company at the Opera hall of the Centre for the Meetings of Cultures:
1st category – 130 PLN / 2nd category – 110 PLN / 3rd category – 50 PLN (only for “Venezuela”)

Movies „Loikka on tour” and „Mr Gaga”: free tickets available at the box Office of the Centre for Culture and the Centre of the Meeting of Cultures

Więcej

Kiedy

12 (Niedziela) 4:00 pm - 20 (Poniedziałek) 10:00 pm

Gdzie

Centrum Kultury w Lublinie

Peowiaków 12 Lublin 20-007

X