10. edycja FashonPhilosophy Fashion Week Poland wspiera pozytywne trendy w rozwoju rynku modowego

Opublikowano: 14 kwietnia, 2014
10. edycja FashonPhilosophy Fashion Week Poland wspiera pozytywne trendy w rozwoju rynku modowego

FashioPhilosopy Fashion Week Poland wspiera polskich projektantów i marki w reagowaniu na zmiany zachodzące w strukturze rynku modowego, stwarzając unikalną przestrzeń przenikania się światów sztuki, projektowania i biznesu.

Według edycji 2013 raportu KPMG odzież i dodatki stanowią jeden z największych segmentów polskiego rynku dóbr luksusowych. W 2013 roku łączna wartość sprzedaży sięgnęła w tym obszarze 1,8 mld zł. Segment ten charakteryzuje się również stałą tendencją wzrostową. Eksperci KPMG przewidują, że w latach 2013-16 będzie on rósł o 4,7% rocznie dla rynku odzieży luksusowej i aż o 8,1% dla luksusowych dodatków.

Zapotrzebowanie na luksusową odzież i dodatki zwiększa się w korelacji do stałego wzrostu liczby osób zamożnych i bogatych. Duże znaczenie odgrywają również wzrost wrażliwości polskiego odbiorcy na modę oraz poszerzanie się kanałów dystrybucji. Rosnąca popularność dużych wydarzeń modowych z FashionPhilosophy Fashion Week Poland na czele odgrywa ważną rolę w kształtowaniu tych ostatnich trendów. Organizowane podczas wydarzenia pokazy pomagają wypromować się rosnącej rzeszy utalentowanych projektantów, a strefa wystawiennicza Showroom ułatwia markom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów ze światem biznesu oraz lepiej rozeznać się w aktualnych oczekiwaniach odbiorców mody i strategiach konsumenckich.

Wraz ze wzrostem całego rynku rośnie siła polskiego e-commerce, którego jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi jest handel odzieżą, obuwiem i dodatkami (30% wzrostu w 2013 roku wg 3 edycji infografiki „E-commerce w Polsce”). Branża odzieżowa wpisuje się w obserwowany od kilku lat trend, zgodnie z którym najwięcej nowych podmiotów powstaje tam, gdzie producent może zagospodarować stosunkową wąską niszę i wzbudzać zainteresowanie ofertą profilowaną pod kątem oczekiwań konkretnych konsumentów.

Za rozwój rynku towarów luksusowych, w tym odzieży, odpowiada w dużej mierze koniunktura nakręcana przez wyłaniające się nowe grupy społeczno-kulturowe. Dobrym przykładem są tutaj młodzi mężczyźni mieszkający w miastach (z ang. Young Urban Males – YUMMY’s). To właśnie ta grupa, dzięki niezależności finansowej i nowym nawykom konsumenckim, odpowiada za dużą część przewidywanego na 2014 rok 8-9% wzrostu rynku towarów luksusowych na świecie (wg raportu HBSC).

Według raportu KPMG odzież luksusowa stanowi 4,4% rynku odzieży w Polsce. W Europie wskaźnik ten wynosi aż 11,2%. Oznacza to, że polska branża modowa charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostowym. FashionPhilosophy Fashion Week Poland przyczynia się do utrzymania pozytywnych trendów, kształtując zarówno świadomość polskich odbiorców mody, jak i projektantów. Twórcy kolekcji oraz marek biorący udział w FashionPhilosophy Fashion Week Poland mają możliwość nie tylko prezentacji własnego talentu, ale także wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu budowania pozycji na rynku (strefa Let Them Know) oraz nawiązywania kontaktów z tysiącami buyerów i przedstawicieli świata biznesu, którzy cyklicznie odwiedzają Polski Tydzień Mody.