Joanna Azja Kaminska – Samurai Champloo – Gala Dyplomowa ASP październik 2014

Stach Opublikowano: 28 grudnia, 2014
Joanna Azja Kaminska – Samurai Champloo – Gala Dyplomowa ASP październik 2014

 

 

 

FOTO Stanisław Wadas