Regulamin

Wszystkie materiały publikowane na stronie www.eventpack.pl są własnością ich autorów (każde zdjęcie posiada stosowny podpis jeśli takowego nie posiada podane jest źródło pochodzenia materiału).Kopiowanie, powielanie, zapisywanie w postaci pliku cyfrowego, drukowanie, publikowanie w formie przekazu w tym internetu, manipulacji, przesyłania lub odtwarzania bez uprzedniej pisemnej zgody autora jest surowo zabronione i będzie stanowić naruszenie praw autorskich.

 

All images on this site ( www.eventpack.pl )  are the property of their authors and protected under Polish  and International copyright laws. Copying, duplicating, saving as a digital file, printing, publishing in form of media including web, manipulating, transmitting or reproducing without the prior written permission of author is strictly forbidden and would constitute a breach of copyright.